Nakkerehabilitering - pakkeprisar for vekesopphald

Ei behandlingsøkt består av:
Innhald Behandlar / trenar Pris
Manuellterapi, eigenandel * ( A8a. A8b – 160/58) Bertel Rune Kaale kr 160,-
Trening i Multi Cervical Unit (MCU) / Laser ** Bertel Rune Kaale kr 331,-
Trening i sal med oppfølging her og heime / TNS / badstove ** Inge Eikenes kr 329,-
Totalt per økt kr 820,-

Rehabilitering 1 veke:

4 dagar a 2 økter, til saman 8 økter.

Kr 820,- x 8 økter = kr 6.560,-

(Har du fått frikort 2, og registrert dette hos oss, betalar du kr 5.280,-)

Rehabilitering 2 veker:

8 dagar a 2 økter, til saman 16 økter

Kr 820,- x 16 økter = kr 13.120,-

(Har du fått frikort 2, og registrert dette hos oss, betalar du kr 10.560,-)

Prisar oppdatert 01.09.2017. Med atterhald om endringar eller skrivefeil.

*) Når pasienten har fått frikort - eigenandelstak 2, dekker Folketrygda eigenandelar for manuellterapi resten av kalenderåret. Les meir på helsenorge.no (frikortgrense kr 1.990,-)

Dersom du kan dokumentere at du har ein godkjend yrkesskade treng du heller ikkje å betale eigenandelen for manuellterapi.

**) Desse eigenandelane vert ikkje dekka av trygderefusjon, og må betalast sjølv om du har frikort.

Den dagen du reiser tar vi imot betaling for opphaldet.

Kost og losji kjem i tillegg - sjå overnattingstilbod.

Vi gjer merksam på at vi kun formidlar overnattingstilbod. Booking må gjerast direkte med utleigar. Vi får dessverre ikkje alltid oppdatering frå utleigarar dersom pris blir justert. Spør difor utleigar om døgnpris, når du bestiller overnatting.

Aktuelt

Merk: Frå 01.01.2018 kan ikkje kreditt-kort nyttast! Vi godtar kun DEBET-kort.

Brukarundersøking

Spørsmål: "Korleis vurderer du behandlinga du har fått ved FFMS med den behandlinga du fekk før du kom til FFMS?"


Les heile brukarundersøkinga her (PDF).